• ولپینگ هاوزن Open or Close

    این دهکده اولین بار در سال 1246 استنادا نامگذاری شد. در سال 1534 فقط 14 مزرعه کشاورزی در آن وجود داشت. خسارات جنگ های سی ساله را خیلی کند ترمیم کرد. در سال 1685 فقط 53 مزرعه وجود داشت . بویژه محله برگ کیرشن ( کلیسای کوهی ) با منظره ای بسیار زیبا روی خط الراس مشرف بر دریاچه شتاین هوده واقع شده است.                      

  • برج ویلهلم Open or Close

    معلوم نیست چرا این برج در سال 1848/1847 ساخته شده . احتمالا شاهزاده گیورگ شاومبورگ لیپه آنرا برای نقشه برداری اراضی برپا کرده باشد. منابعی نیز وجود دارد که حکایت از آن می کنند که شاهزاده خانم ایدا تسو شاومبورگ دستور ساخت آن را صادر کرده تا به مردم گرسنه کار و نان داده باشد. اما برج بنام امیر ویلهلم تسو شاومبورگ لیپه نامگذاری شده است. از بالای برج می توان < پورتا وست فالیکا > ، بر فراز دریاچه شتاین هوده و دشت شاومبورگ را نظاره کرد. ورودی رایگان است.