• کلیسای اوبرن Open or Close

  تاریخ این شهر اساسا با صومعه و بعدها با موقوفه کلیسای ابرن گره خورده است. مکان واقع در بخش پایینی صومعه در سال 1181 از حقوق تجاری برخوردار شده . این شهر در سال 1615 به عنوان شهر شناخته شده است. نیاز مبرم در زمان جنگ سی ساله 1618 تا 1648 باعث شده تا شهر بارها اشغال و غارت شود. این شهر قبل از هرچیز بخاطر وجود ماسه سنگ، مرکزی برای تولید شیشه بوده و هست. امروزه در اینجا بیش از 9.000 نفر زندگی می کنند.

 • آثار دایناسورها، بوکه برگ 2 Open or Close
  Bückeberg 2

   

  در سال 2007 و 2008 در شهر ابرن کلیسا در خرده های ماسه سنگ شهر ابرن کلیسا رد پای دایناسور کشف شد. این آثار مربوط به 140 الی 145 ملیون سال قبل می شوند. با شروع جی بی اف مرکزی می توانید سطح رد پای دایناسورها را با مشت خود دنبال کنید. 9 ایستگاه شما را در طول 4.6 کیلومتر باریکه راه تجربه طبیعی درباره موضوعات مهیج مربوط به جنگل ، طبیعت و معادن سنگ و البته دایناسورها آشنا می سازند.

 • موقوفه کلیسای اوبرن، برگمن شتراسه 12 Open or Close
  Bergamtstraße 12

   

  فعلی بانوان پروتستان در سال 1167 بعنوان صومعه راهبه آگوستین بطور مستند نامیگزاری ، پس از موقوفه اصلاحات بشدت مورد اعتراض راهبه ها قرار گرفته ، که در پی آن صومعه به موقوفه بانوان بدل شده است. مرکز روحانی صومعه کلیسای دانشگاهی سنت مارین بوده و هست. ساختمان های دیگر این موقوفه که از قرن 16 بر جای مانده نیز بسیار جالب توجه است.

 • موزه معدن و تاریخ شهر، کیرش پلاتس 5 Open or Close
  Kirchplatz 5

   

   در سبک کلاسیک یک مدرسه قدیمی در میدان کلیسا و در احاطه ساختمان های الواری قرار دارد. این موزه بطور موزه آن موضوعی حکایت از تاریخ کلیسای ابرن بعنوان یک مکان صنعتی دارد. مشهورترین کارگاه های شیشه گری در بوکه برگ ، کارگاه های معدنکاری و تولید شیشه شرایط کار و زندگی مردم این ناحیه را رقم زده اند. این موزه روزهای چهارشنبه و یکشنبه از ساعت 15:00 تا 18:00 باز و ورود به آن رایگان است.

 • راه مجسمه ها، نقطه شروع، کیرش پلاتس Open or Close
  Kirchplatz

  از سال 1988 بطور منظم یک سمپوزیوم بین امللی مجسمه سازی در اوبرن کلیسا برگزار می شود که در آن هنرمندانی از تمام کشورها با معروفترین سنگ شیشه کار می کنند. در این رابطه یک جاده مجسمه سازی ساخته شده که کارهای کاملا متفاوت را ارایه میدهد. پیاده روی خود را از کیرش پلاتس آغاز کنید و از طریق خیابان « ان در شتیفت ماور» تا « شتاین هاور پلاتس » ادامه دهید ، تا مجسمه های جذاب سنگ ماسه را تجربه کنید. .