• ویدنسال Open or Close

    این نام از واژه «واسرلوخ» بمعنای سوراخ آب گرفته شده است. چاله آب مقابل کلیسا هنوز هنوز در جای خود قرار دارد. در حاشیه آن در سال 500 میلادی یک وزرعه نیز برپا شده است . در قرن 13 هم یک منطقه مسکونی ، که حقوق آن متعلق به صومعه « لوکوم » بوده است. در سال 1974 این منطقه به بخش شامبورگ لیپه ملحق گردیده است. ویلهلم بوش نویسنده و روزنامه نگار مشهور در این شهر متولد شده است.

  • خانه ای که ویلهلم بوش در آن متولد شد، هاوپت شتراسه 68 Open or Close
    Hauptstraße 68

     

    در این خانه ویلهیلم بوش در سال 1832 متولد شد. بعدها به ویدنسال بازگشت تا بنویسد و ترسیم کند. تا به امروز قبل از هر چیز تاریخچه مصور او بنام < ماکس و موریتس > شناخته شده هستند. در سال 1927 در همین خانه یک یادواره و در حال حاضر هم یک موزه قرار دارد. شما می توانید در ماههای آوریل تا اکتبر روزهای سه شنبه تا جمعه از ساعت 10:00 تا 12:00 و نیز 13:00 تا 17:00 از آن دیدن کنید. ورودی برای بزرگسالان 4 یورو و برای کودکان 2 یورو و برای خانواده ها 9 یورو می باشد.