• هاگن بورگ Open or Close

  در قرن 14 امیر شاومبورگ برای تثبیت املاک خود این آبادی را بنا نهاد .  برج  ناحیه تبدیل به شهرکی بنام هاگن بورگ شد. بعدها در مکان برج قرون وسطایی یک کاخ ساخته شد. در سالهای اخیر یک هسته محلی با مرکز مدارس ، کودکستان ( دهکده سرخپوست ها) و یک مرکز پزشکی دایر شد. هم اکنون 4.500 نفر در اینجا زندگی می کنند.                    

 • کاخ هاگن بورگ، شلوس شتراسه 21 Open or Close
  Schloßstraße 21

   

  کاخ هاگن بورگ از دو ساختمان تشکیل شده، یک شاخه الواری احتمالا از سال 1686 و یک شاخه بالایی، که در سال 1800 توسط شاهزاده خانم < یولیانه > مدرنیزه و با یک سردر جانبی به سبک کلاسیک تعمیر شده . امیر ویلهیم از درون کاخ هاگن بورگ استحکامات جزیره < ویلهلم شتاین > در در دریاچه < شتاین هوده > را زیر نظر می گرفته است. نایب السلطنه های بعدی از این کاخ بعنوان محل اقامت تابستانی استفاده می کرده اند. از سال 2005 از این کاخ برای هنر و حراج استفاده می شود. شما می توانید آن را از بیرون مشاهده کنید.                                                                                     

 • باتلاق و باغ اطفال بی سرپرست، شلوس شتراسه 23 Open or Close
  Schloßstraße 23

   

  کاخ می توانید یک باغ باتلاقی را ببینید. راهی باریک و خالی شما را بسوی باتلاق علیا و سفلی میبرد. صد متر دورتر پشت می توانید باغ بچه های بی سرپرست را با 23 پیدا شده مشاهده کنید که یک یخچال طبیعی در عصر یخبندان بدین منطقه منتقل اند. شده