• هوده شتاین Open or Close

  منطقه مسکونی ماهیگیران سابق واقع در کنار دریاچه شتاین هوده از قرن 14 متعلق به شاومبورگ است. در سال 1522 این مکان بر اثر آتش سوزی تا حد زیادی تخریب شده است. در آغاز قرن 18 در اینجا نساجی های زیادی ایجاد شدند. از آغاز سال 1900 تعداد بیشماری گردشگر با خطوط ارتباطی دریاچه شتاین هوده از اینجا بازدید کردند. در اینجا حدود 5000 نقر زندگی می کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 • خیابان ساحلی مجسمه ها، نقطه آغاز پرومنادن پلاتس، مر شتراسه Open or Close
  Promenadenplatz, Meerstraße

  در امتداد خیابان ساحلی پیاده روی کنید با مجسمه های در آب ایستاده ، نقطه آغاز پرومنادن پلاتس در کنار مر شتراسه . از این نقطه روی پل چوبی عبور کرده به تماشای امواج رقصان ، مجسمه ها و رقص باد ، رقص آب یا قطرات رقصان و مجسمه های چوبی جزر و مد در باد. همواره دریاچه و جزیره ویلهلم شتاین را در نظر خواهید داشت. 

 • موزه ماهیگیری و نساجی، نویر وینکل 8 Open or Close
  Neuer Winkel 8

  انتهای خیابان ساحلی بسمت راست حرکت کرده ، وارد یک خیابان کوچک می شوید بنام: نویر وینکل در سمت چپ موزه ماهیگیری و نساجی قرار دارد. در اینجا نوع زندگی یک خانواده محلی ترسیم شده است. اکثر مردم این منطقه تا قرن 20 از طریق پارچه کتان بافی ، ماهیگیری و کشاورزی امرار معاش می کرده اند. بعلاوه در طبقه زیر سقف نیز نمایشگاهی از اسباب بازی های تاریخی وجود دارد. این موزه روزهای سه شنبه و یکشنبه از ساعت 13:00 تا 17:00 باز است ورودی برای بزرگسالان 4 یورو و برای اطفال 2 یورو است.

 • آسیا بادی پاولا، ان در ویندموهله Open or Close
  An der Windmühle

  بعد از اینکه در سال 1911 آسیا بادی قوچی از قرن 17 بر اثر رعد و برق از بین رفت، بجای آن یک آسیا بادی هلندی جایگزین شد. اهالی < شتاین هوده > که آن را بطور جمعی اداره می کردند بدان نام < پاولا > دادند. در پایان جنگ حهانی دوم 1945 بخش هایی از آسیا بادی غارت شد و در سال 1948/1947 دوباره کار خود را آغاز کرد. تجهیزات فنی < پاولا > هنوز بطور کامل سالم مانده. در این حالت چرخ دنده های بزرگ و دوتا از سنگ های آسیا را می شود بازدید کرد. باشگاه حفاظت آسیا بادی < شتاین هوده > از آوریل تا آخر اکتبر هر چهار شنبه و اولین یکشنبه هر ماه یک گشت راهنمایی ارایه میدهد. ورودی آن رایگان است اما هرگونه اعانه با کمال میل پذیرفته می شود.