• رودنبرگ Open or Close

  و یا رینتلن در ناحیه شاومبورگ تا مدت زیادی در شهر، میدان مرکزی یا
  کلیسا و مدرسه وجود نداشت. در سال 1859 یک آتش سوزی بزرگ رخ داد که بر اثر آن بخش های عظیمی از شهر از جمله شهرداری و قریب به تمامی قلعه نابود شد. در کنار دیوار و استحکامات شهر ، که امروزه بعنوان موزه باز استفاده می شود، فقط محل تجمع رنسانس بر روی حیاط قلعه باقی مانده . هم اکنون 15.500 نفر در رودنبورگ زندگی می کنند.

 • موزه رودنبورگ، آمتس شتراسه 5 Open or Close
  Amtsstraße 5

   

   در محل تجمع قبلی ، موزه شهر ردنبورگ قرار دارد. سابقا بعنوان محل اجتماعات یا شورای شهر از آن استفاده می شده است. از سال 1950 تا 1975 این بنا بعنوان کلیسای کانولیک اختصاص شده بود. در سالن آثار آن هنوز به چشم می خورد. در نمایشگاه لباس های محلی به معرض دید قرار داشته که مدت طولانی پوشیده می شده اند. لباس های مختلفی برای روزهای معمولی و در جشن ها وجود داشته . در موزه می توانید تاریخ شهر رودنبورگ را در چهره های مختلف مشاهده کنید. موزه روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 15 تا 17 باز است.

 • آسیای بادی، ویندموهلن شتراسه 1 Open or Close
  Windmühlenstraße 1

   

  آسیا بادی واقع در بخش قدیمی شهر سمبل شهر است. بصورت < ارد هلندر> (نوعی آسیای هلندی) همسطح با زمین قرار دارد، بطوری که بالهای آن بزمین میرسد. دفعات زیادی این آسیا بادی بر اثر شدت وزش باد و طوفان آسیب دیده است. از سال 2014 دوباره برای بازدید عموم باز است. درون آن نمایشگاهی از تاریخ آن وجود دارد. به بالای آسیا صعود کنید و از دیدن دشت زیبای مشرف بر آن لذت ببرید.