img src='images/illu_kulturorte_mobile.png'

در این جزوه در نظر داریم شما را با اماکن فرهنگی جالب از نزدیک آشنا سازیم. سفربه روستاها و شهرها با وسایل نقلیه عمومی و با دوچرخه میسر است. از دیدن آثار متعدد و متنوع این ناحیه مانند کلیساها، مساجد، موزه ها، بقایای تاریخی، مراکز فرهنگی و مجسمه ها غفلت زده و متعجب خواهید شد.